ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΚΕΝΑΚ)

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ
ΑΠΟ 01 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΙΣΧΥΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4030 / 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ  ΟΠΟΙΟΥ  
ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑΣ
                          
ΝΕΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΟΚ 2012 (Ν.4047 ΦΕΚ 79Α )

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ν. 4178 / 2013

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Design GN   Copyright 2013